logo

Udruženje za zaštitu majki i dece "Izida"


Feketić

O NAMA

Društvo za zaštitu majki i dece Izida u Feketiću (opština Mali Iđoš) kao civilna nevladina organizacija registrovano je 5. marta 2002.godine.

Ideja o osnivanju udruženja potekla je tokom 1999. od grupe roditelja koji su, među prvima u ovoj sredini, uvideli potrebu za formiranjem i zakonskim utelotvorenjem ustanove koja bi se starala pre svega o hendikepiranoj deci. Sprovedena anketa u školama opštine potvrdila je neophodnost realizacije ove plemenite zamisli. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu odobrio je i pomogao osnivanje društva. Balkanski fond za podršku lokalnim inicijativima podržao je akciju. Osnovna škola «Nikola Đurković» u mestu dala je na korišćenje zgradu koju je trebalo adaptirati. I tako je počelo.

Danas Izida nastoji da radi po programu evropskog modela zbrinjavanja dece i omladine sa invaliditetom i mentalnim smetnjama u razvoju. Zahvaljujući donacijama, posebno iz inostranstva, iz Holandije i Amerike, stvoreni su uslovi za boravak- na raspolaganju su im četiri prostorije, sanitarni čvor, kupatilo, vrtić i letnjikovac. U novembru 2004. otvoren je centar za dnevni boravak u zatvorenom prostoru, a 22.februara ove godine, na proslavi četvrte godišnjice postojanja, pušteno je u upotrebu drugo krilo zgrade sa kancelarijom i obdaništem.

U Izidinim prostorijama dnevno boravi od 10 do 40 dece i omladine. Postoje četiri kategorije korisnika usluga: omladina sa nižim stepenom smetnji u razvoju ( koja se preiprema i motiviše za samostalan rad) ; mladi sa problemima socijalizacije ; mešovita grupa dece uzrasta od jedne do osam godina sa smetnjama u razvoju i bez njih, čiji roditelji rade.

Saradnici, koordinatori i rukovodioci grupa imaju prilike da se stručno usavršavaju na seminarima i kursevima kod nas i van zemlje.

Jedan od važnih i trajnih zadataka Društva Izida u Feketiću je afirmacija procesa integracija osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u društvenu sredinu. To je vrlo osetljivo pitanje i teška borba koja se odvija na oba fronta: kako na otvaranju ovih mladih ljudi prema spoljašnjem svetu, tako i na senzibilisanju javnosti, počev od porodice pa do organa vlasti. Složen je put premošćivanja jaza predrasuda i nezrelih shvatanja do najvažnije tačke – humanosti i jednakosti ljudi.