logo

Udruženje za zaštitu majki i dece "Izida"


Feketić

SARADNICI - Stalni sastav

Julijana Pap
-
predsednica

a1
TEXT.................

Bojana Bogdanovic Banatski
-
Diplomirani psiholog i edukant REBT psihoterapije

a1
Rad psihologa konceptualizovan je tako da obuhvati sistem vrednosti i pravila rada Udruženja Izida. Okvir podučavanja kroz navedeno podrazumeva održavanje radionica o higijeni, brizi o sebi i drugima i uopšteno praktičnim aktivnostima svakodnevnog života; zatim, socijalizaciju korisnika, rad na komunikacijskim veštinama i snalaženje u širem socijalnom okruženju, a sa tim u vezi i podučavanje iz domena opšteg obrazovanja, pomoć u radnoj terapiji i pri organizovanju i strukturiranju slobodnog vremena. Navedene aktivnosti organizuju se tokom psihološko-pedagoških radionica, u većim ili manjim grupama. Takođe, nezaobilazan psihološki doprinos radu ustanove su i individualni savetodavni razgovori, kako sa korisnicima tako i sa roditeljima, starateljima i hraniteljima.

Boglarka Farago Pap
-
predavač

a1
Text, text,................Text, text,................Text, text,................Text, text,................Text, text,................

Lorant Papp
-
vozač, predavač, tehničko osoblje

a1
Prvenstveni zadatak mi je da dovedem korisnike u dnevni boravak, koji ne mogu sami da dođu. Na taj zadatak stoji mi na raspolaganje specijalno vozilo, koji je namenjen za lica sa invaliditetom, čiji je vlasnik udruženje „Izida“. Pored toga držim i predavanje o raznim tehničkim temama, kao na primer informatika ili tehničko crtanje, jer mi je zanimanje mašinski inženjer bez diplome. Sa kolegama i koleginicama smo se dogovorili da nedeljno jedanput održimo fizičko vaspitanje, koji je malo intenzivnog značaja, umesto da svaki dan malo po malo vežbamo, a taj dan je u četvrtak. Posle vežbanja svake nedelje izmerimo korisnicima zdravstvene parametre kao što je pritisak, temperatura, saturacija i puls i te rezultate upišemo u takozvani zdravstveni karton korisnika.

SARADNICI - Javni radovi - 2022

Marija Benedek
-
kulinarstvo, kuvarica, servirka

a1
Ja Marija Benedek se trudim da ih naučim što više o domaćinstvu u okviru dnevnog boravka „Izida podučavamo mlade za samostaslnost zato je utorak dan za kuvanje. U opuštenoj atmosferi i prijatnom ambijentu bavimo se kulinarstvom. u radionici kulinarstva pripremamo raznovrsan meni od čorbe pa do kolača. Tu svako može da pokaže svoje znanje i sposobnost. Pričamo, mislimo, učimo smejemo se k na kraju uživamo u finoj hrani koje pripremamo svojim rukama. Tako savladaju znanje uz kuvanje, još je tu i pravilno postavljanje i raspremanje stola. Smatram da će im to biti neophodno u budućnosti života.

Marta Major
-
kreativna radionica

a1
Ja Marta Major ću se truditi da u kreativnoj radionici naučimo da vezemo, tkamo, nižemo perlice i da izrađujemo razne predmete od prirodnog materijala. Uključićemo se u razne manifestacije, konkurisati na takmičenja veza itd. Na radionicama može svako svoju kreativnost i veštinu……. U radionicu vlada vesela atmosfera, pričamo, šalimo se, ponekad slušamo muziku. Smatram da veština, znanje izrada ručnih radova i rukotvorina je važna što za očuvanje tradicije kao i razmišljanja oko izrade utiče i na finu motoriku (vežbice prstiju) a nagrada je lep rad i na takmičenjima osvojene diplome i pehari.

Julija Očenaš
-
kreativna radionica

a1
Ja Julija Očenaš se trudim da naučim što više o krojačkoj radionici. U okviru dnevnog boravka „Izida“ podučavamo mlade za samostalnost za to, da znaju peglati, da šilju na mašinu i da kroje, da šiju sebi stvari. Mnogo učim sa njima, idemo na razne izlete i na razne izložbe! Mi ih učimo da budu što više znanju!